Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Najpierw dostaniesz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji swojego urzędu. Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie. Poniżej znajdziesz kroki nowej procedury.

1. Idź do lekarza,

który wykonuje badania kierowców. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli możesz — dostaniesz orzeczenie lekarskie.

Prawo jazdy

2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.

• wniosek o wydanie prawa jazdy – do pobrania w urzędzie lub w OSK GNIEWKO
• orzeczenie lekarskie
• dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu
• dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy.
Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania — weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu.
Jeśli nie masz meldunku — zapytaj urzędnika, co zrobić
• pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego — jeśli wkrótce skończysz 18 lat. Idź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym — musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy

3. Złóż je w odpowiednim urzędzie.

w urzędzie starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania
w urzędzie miasta — jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu

4. Odbierz numer PKK.

Masz 2 możliwości odbioru:
w urzędzie albo jeśli wniosek wyślesz pocztą — numer PKK też dostaniesz pocztą.
Numer PKK dostaniesz:

• od razu — jeśli twój wniosek będzie kompletny
• w ciągu 2 dni — jeśli urząd będzie musiał sprawdzić twoje dane
• w ciągu miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład masz negatywne orzeczenie lekarskie
• w ciągu 2 miesięcy — jeśli twoja sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień

5. Weź udział w kursie i zdaj egzamin.